Archiv pro štítek: vývoj přímý

20. Ptáci, plazi

Třída: Plazi – mají zárodečné obaly; vývoj přímý; vajíčka se žloutkem, kryta skořápkou, produkovanou vejcovody; oplození výlučně vnitřní = mizí vazba na vodní prostředí; nový typ ledviny; speciální rohovinové šupiny; větší pohyblivost končetin a hlavy; výrazně rozvinutá lebka; živočišná potrava; využijí i rostlinnou; 95% ještěři a hadi; studenokrevnost; soběstačná mláďata; druhotné (tvrdé) patro; mezižeberní svaly; vomeronasální orgán – dutina patra, ústí do nosní dutiny – analyzuje chemické podněty zvenčí; termoreceptory pro kořist; rozeklaný konec jazyka; zvuky – gekoni, želvy, krokodýli

Pokračování textu

8. Rozmnožování

(těhotenství a embryonální vývoj, ontogeneze, menstruační cyklus, antikoncepce)

  1. Způsoby rozmnožování u živočichů – pohlavní a nepohlavní.
  2. Uvedˇ příklady nepohlavního rozmnožování u živočichů.
  3. Vývoj u bezobratlých živočichů.
  4. Proměna dokonalá a nedokonalá.
  5. Vývoj přímý a nepřímý.
  6. Pohlavní soustava muže a ženy.
  7. Menstruační cyklus ženy.
  8. Délka těhotenství v souvislosti s velikostí a systematickým zařazením živočicha.
  9. Ontogeneze člověka-jednotlivé fáze.
  10. Typy antikoncepce.