Třída: Rozsivky (Bacillariophyceae)

starší název Diatomae = di-atomae: ze dvou částí -> zůstává v některých dnes používaných názvech – např. křemelina (diatomit) – zemina získaná ze schránek rozsivek, poprvé použita Alfredem Nobelem jako obal dynamitu; ze schránek rozsivek vznikla také jižní ropa (severně položená ropa vznikla ze zelené řasy Botryococcus pila)

 • 285 rodů a asi 10-12 000 popsaných druhů, odhaduje se však, že existuje možná 10 milionů druhů!
 • nejrozšířenější vodní jednobuněčná eukaryota
 • zásobní látky: chrysolaminaran, olej a volutin (polyfosfátový škrob) – v cytoplazmě či vakuolách
 • organely:
  • chloroplasty: chlorofyl A a C + fukoxantin
  • frustula:schránka sestavená z kyseliny křemičité (H2SiO3)
   • dva typy: radiálně souměrný = tzv. centrální schránka a dvoustranně souměrný = tzv. penátní typ -> odlišné způsoby rozmnožování!
 • rozmnožování:
  • NR: dělení – výrazně častější: jedna z dceřinných buněk získá epithéku, druhá hypothéku -> poloviční velikost a takto dále, při velkém zmenšení jsou nuceny rozmnožit se pohlavně
  • PR:
   • penátní rozsivky: dvě rozsivky se k sobě přiblíží, vytvoří společné slizové pouzdro, proběhně meióza – izo či anizogamií – vzniknou hologamety bez bičíků. Jedna z gamet amoeboidně opustí frustulu své mateřské buňky a vnikne do frustuly buňky sousední, kde splyne z jinou gametou.
   • centrické rozsivky: oogamie – jedna z buněk projde stádiem oogonia a přetvoří se v oosféru, druhá se přemění na antheridium se 4 spermatozoidy, každý z nich má jeden bičík.
 • vodní květ barví do hněda – rezavé povlaky
 • diatomit (křemelina) - izolační, brusný materiál, slouží k filtraci piva a vína

Systém:

 • centrické rozsivky:převážně mořské, planktonní
  • rod: Chaetoceros
  • rod: Aulacoseira
  • rod: Melosira
  • rod: Cyclotella – obývá sladké i slané vody
 • penátní rozsivky:
  • rod: Asteniotella – plankton
  • rod: Fragilaria – plankton
  • rod: Naviculla – bentos; připomíná loďku
  • rod: Pinnularia
  • rod: Cymbella – připomíná napoleonský klobouk
  • rod: Gomphonema – k substrátu přisedá stopkou

Zdroje: http://www.botanika-puchnerova.estranky.cz/clanky/eukaryota/chromista.html, www.sinicearasy.cz

2 komentáře u „Třída: Rozsivky (Bacillariophyceae)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>